ADMICRO
VIDEO

Bài tập 48 trang 29 SGK Toán 10 NC

Bài tập 48 trang 29 SGK Toán 10 NC

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 1,496.108km. Một trạm vũ trụ di chuyển với vận tốc trung bình là 15000 m/s. Hỏi trạm vũ trụ đó phải mất bao nhiêu giây mới đi được một đơn vị thiên văn? (Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 1km = 1000m = 103 m

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng:

1,496.108 km = 1,496.108 .103 m = l,496.1011 m.

Vận tốc trung bình của một trạm vũ trụ là:

15000 m/s = l,5.104 m/s

Do đó số giây mà trạm vũ trụ đi hết một đơn vị thiên văn sẽ là:

1,496.1011: 1,5.104 =(1,496 : 1,5).107 (s) ≈ 9,9773.106 (s)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 29 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON