YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 23 sách GK Toán ĐS lớp 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi 

a)  \(\sqrt[3]{217}: 13^5\) với kết quả có 6 chữ số thập phân;

b) (\(\sqrt[3]{42}+\sqrt[5]{37}:14^5\) với kết quả có 7 chữ số thập phân;

c)  \([(1,23)^5 +\sqrt[3]{42}]^9\) với kết quả có 5 chữ số thập phân.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím  cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp  để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là 0,000016.

Câu b:

 

Kết quả 1029138.10-5

Câu c:

 

Kết quả: -2,3997.10-2. 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 23 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON