YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 10 Bài 2: Biểu đồ


Nội dung bài học Biểu đồ sẽ giúp các em mô tả một cách trực quan các bảng phân bố tần suất (hoặc tần số), bảng phân bố tần suất (hoặc tần số) ghép lớp bằng biểu đồ hoặc đường gấp khúc.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Biểu đồ tần suất hình cột

Ví dụ 1: Để mô tả bảng phân bố tần suất lớp ghép (bảng 4) trong bài 1 SGK, có thể vẽ biểu đồ tần suất hình cột

                           Biểu đồ tần suất hình cột và chiều cao (cm) của 36 học sinh

1.2. Đường gấp khúc tần suất

Gọi ci là giá trị đại diện của lớp i.

Xác định các điểm (ci;fi)

Nối các đoạn thẳng nối điểm (ci;fi) với điểm (ci+1;fi+1) ta thu được đường gấp khúc gọi là đường gấp khúc tần suất.

           Đường gấp khúc tần suất về chiều cao (c) của 36 học sinh 

Chú ý: Có thể mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp bằng biểu đồ tần số hình cột hoặc đường gấp khúc tần số.

1.3. Biểu đồ hình quạt 

Ví dụ 2: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1997 theo thành phần kinh tế 

Các thành phần kinh tế Số phần trăm

(1) Khu vực kinh tế nhà nước

(2) Khu vực kinh tế ngoài quốc danh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

23,7

47,7

29,0

Cộng

100 (%)

                    

                         

Biểu đồ hình quạt mô tả cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997

Chú ý: Các bảng tần suất ghép lớp cũng có thể mô tả bằng biểu đồ hình quạt

Ví dụ 3: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ năm 1961 đến 1990 (30 năm)

Lớp nhiệt độ (0C) Tần suất (%)

[15;17)

[17;19)

[19;21)

[21;23]

16,7

43,3

36,7

3,3

Cộng  100 (%)

 

                        

     Biểu đồ hình quạt thể hiện nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh

Bài tập minh họa

Ví dụ 1: Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế 

 

                                

                                (1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

                                (2) Khu vực ngoài quốc doanh

                                (3) kHu vực đầu tư nước ngoài

Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế (%)

Hướng dẫn:

Bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế 

 

Các thành phần kinh tế Số phần trăm

(1) Khu vực kinh tế nhà nước

(2) Khu vực kinh tế ngoài quốc danh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

22,0

39,9

38,1

Cộng  100 (%)

 

Ví dụ 2: Hãy mô tả bảng ở ví dụ 3 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất

Hướng dẫn:

Biểu đồ tần suất hình cột về nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh 

 

Đường gấp khúc tần suất về nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh 

3. Luyện tập Bài 1 chương 5 đại số 10

Trong phạm vi bài học HỌC247 chỉ giới thiệu đến các em những nội dung cơ bản nhất về Biểu đồ đó là cách mô tả trực quan các bảng phân bố tần suất (hoặc tần số), bảng phân bố tần suất (hoặc tần số) ghép lớp bằng biểu đồ hình cột, biểu đồ hình quạt hoặc đường gấp khúc.

3.1 Trắc nghiệm về biểu đồ 

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về biểu đồ 

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 10 Bài 2 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Đại số 10 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 1 trang 118 SGK Đại số 10

Bài tập 2 trang 118 SGK Đại số 10

Bài tập 3 trang 118 SGK Đại số 10

Bài tập 5.6 trang 152 SBT Toán 10

Bài tập 5.7 trang 152 SBT Toán 10

Bài tập 5.8 trang 153 SBT Toán 10

Bài tập 5.9 trang 153 SBT Toán 10

Bài tập 5 trang 168 SGK Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 169 SGK Toán 10 NC

Bài tập 8 trang 169 SGK Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 169 SGK Toán 10 NC

4. Hỏi đáp về bài 2 chương 5 đại số 10

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 10 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF