YOMEDIA

Hỏi đáp về Biểu đồ - Đại số 10

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Bài 2 Biểu đồ, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (21 câu):

 • Tìm nghiệm của đa thức sau:

  A=(x+1)-2*(5-x)

  B=-(5x-6)+3*(x+4)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) CMR :
  \(\dfrac{ab}{cd}=\dfrac{a^2-b^2}{c^2-d^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm các n nguyên dương sao cho 2n - 1 chia hết cho 7

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\sqrt{2x-3}=5\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm \(n\in Z\)

  a/\(\dfrac{1}{9}.27^n=3^n\)

  b/\(3^{-2}.3^4.3^n=3^7\)

  c/\(2^{-1}.2n+4.2^n=9.2^5\)

  d/\(32^{-n}.16^n=2048\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm x,y biết:

  \(x\left(x-y\right)=\dfrac{3}{10}\)\(y\left(x-y\right)=-\dfrac{3}{50}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a/Tìm GTNN của biểu thức A=\(\left(2x+\dfrac{1}{3}\right)^4-1\)

  b/Tìm GTLN của biểu thức B=\(-\left(\dfrac{4}{9}x-\dfrac{2}{15}\right)^{2018}+3\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CMR:

  a/\(8^7-2^{18}\)chia hết cho 14

  b/\(10^6-5^7\) chia hết cho 59

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm x,y:

  a/\(x^2+\left(y-\dfrac{1}{10}\right)^4=0\)

  b/\(\left(\dfrac{1}{2}x-5\right)^{20}+\left(y^2-\dfrac{1}{4}\right)^{10}\le0\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • (x-1/5)2004+(y+0,4)100+(z-3)678=0

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1+2+3+4+56+789

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính giá trị biểu thức

  A = -5,13 : (5\(\dfrac{5}{28}\) - 1\(\dfrac{8}{9}\) x 1,25 + 1\(\dfrac{16}{63}\) )

  B = ( 3\(\dfrac{1}{3}\) x 1,9 + 19,5 : 4\(\dfrac{1}{3}\) ) x ( \(\dfrac{62}{75}\)- \(\dfrac{4}{25}\) )

  Giúp nha

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

  tinh P=\(\frac{y+z-x}{x-y+z}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ve do thi ham so y=4x

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho p^2+2^p là số nguyên tố

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm a,b,c biết:

  a/\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{5}\)và a.b.c=810

  b/\(\dfrac{a}{4}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{9}\)\(a-3b+4c=62\)

  c/\(\dfrac{2a}{3}=\dfrac{3b}{4}=\dfrac{4c}{5}\)và a+b+c=49

  d/\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\)\(\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3}\),a-b+c=15

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm \(x\in Z\),biết:

  a/\(x^2=16\)

  b/\(x^3=-8\)

  c/\(\left(x+2\right)^2=4\)

  d/\(\left(1-x\right)^3=1\)

  e/\(\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{6}.\dfrac{3}{8}.\dfrac{4}{10}.....\dfrac{14}{30}.\dfrac{15}{32}=2^x\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006-2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau :

  - Loại kém 5%

  - Loại yếu 15%

  - Loại trung bình 55%

  - Loại khá 20%

  - Loại giỏi 5%

  Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

  Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau :

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng ?

  c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật

  d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến 2008

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 6 (SBT trang 154)

  a) Mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3, bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột; vẽ đường gấp khúc tần số

  b) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột; vẽ đường gấp khúc tần suất

  c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ được ở câu b), nêu nhận xét về thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày được khảo sát ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA