YOMEDIA

Hỏi đáp về Biểu đồ - Đại số 10

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Bài 2 Biểu đồ, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (21 câu):

NONE
 • can tu Cách đây 5 năm

  Tìm nghiệm của đa thức sau:

  A=(x+1)-2*(5-x)

  B=-(5x-6)+3*(x+4)

  02/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Thùy Nguyễn Cách đây 5 năm

  Cho \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) CMR :
  \(\dfrac{ab}{cd}=\dfrac{a^2-b^2}{c^2-d^2}\)

  08/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 5 năm

  Tìm các n nguyên dương sao cho 2n - 1 chia hết cho 7

  07/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 5 năm

  \(\sqrt{2x-3}=5\)

  08/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 5 năm

  Tìm \(n\in Z\)

  a/\(\dfrac{1}{9}.27^n=3^n\)

  b/\(3^{-2}.3^4.3^n=3^7\)

  c/\(2^{-1}.2n+4.2^n=9.2^5\)

  d/\(32^{-n}.16^n=2048\)

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 5 năm

  Tìm x,y biết:

  \(x\left(x-y\right)=\dfrac{3}{10}\)\(y\left(x-y\right)=-\dfrac{3}{50}\)

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 5 năm

  a/Tìm GTNN của biểu thức A=\(\left(2x+\dfrac{1}{3}\right)^4-1\)

  b/Tìm GTLN của biểu thức B=\(-\left(\dfrac{4}{9}x-\dfrac{2}{15}\right)^{2018}+3\)

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 5 năm

  CMR:

  a/\(8^7-2^{18}\)chia hết cho 14

  b/\(10^6-5^7\) chia hết cho 59

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 5 năm

  Tìm x,y:

  a/\(x^2+\left(y-\dfrac{1}{10}\right)^4=0\)

  b/\(\left(\dfrac{1}{2}x-5\right)^{20}+\left(y^2-\dfrac{1}{4}\right)^{10}\le0\)

  09/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 5 năm

  \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

  10/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 5 năm

  (x-1/5)2004+(y+0,4)100+(z-3)678=0

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 5 năm

  1+2+3+4+56+789

  11/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 năm

  Tính giá trị biểu thức

  A = -5,13 : (5\(\dfrac{5}{28}\) - 1\(\dfrac{8}{9}\) x 1,25 + 1\(\dfrac{16}{63}\) )

  B = ( 3\(\dfrac{1}{3}\) x 1,9 + 19,5 : 4\(\dfrac{1}{3}\) ) x ( \(\dfrac{62}{75}\)- \(\dfrac{4}{25}\) )

  Giúp nha

  07/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 5 năm

  cho \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

  tinh P=\(\frac{y+z-x}{x-y+z}\)

  07/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 5 năm

  ve do thi ham so y=4x

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 5 năm

  tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho p^2+2^p là số nguyên tố

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 5 năm

  Tìm a,b,c biết:

  a/\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{5}\)và a.b.c=810

  b/\(\dfrac{a}{4}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{9}\)\(a-3b+4c=62\)

  c/\(\dfrac{2a}{3}=\dfrac{3b}{4}=\dfrac{4c}{5}\)và a+b+c=49

  d/\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\)\(\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3}\),a-b+c=15

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 5 năm

  Tìm \(x\in Z\),biết:

  a/\(x^2=16\)

  b/\(x^3=-8\)

  c/\(\left(x+2\right)^2=4\)

  d/\(\left(1-x\right)^3=1\)

  e/\(\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{6}.\dfrac{3}{8}.\dfrac{4}{10}.....\dfrac{14}{30}.\dfrac{15}{32}=2^x\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 5 năm
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006-2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau :

  - Loại kém 5%

  - Loại yếu 15%

  - Loại trung bình 55%

  - Loại khá 20%

  - Loại giỏi 5%

  Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật ?

  18/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 5 năm
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

  Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau :

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng ?

  c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật

  d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến 2008

  18/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 5 năm
  Bài 6 (SBT trang 154)

  a) Mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3, bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột; vẽ đường gấp khúc tần số

  b) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột; vẽ đường gấp khúc tần suất

  c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ được ở câu b), nêu nhận xét về thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày được khảo sát ?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF