MOBILEAPP

Bài tập 7 trang 169 SGK Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 169 SGK Toán 10 NC

Doanh thu của 50 cửa hành của một công ty trong một tháng như sau (đơn vị tính: triệu đồng):

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số - tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. Lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Doanh thu của một cửa hàng trong một tháng

Đơn vị điều tra: Một cửa hàng

b) 

Bảng phân bố tần số - tần suất ghét lớp

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 169 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vũ Hải Yến

  Tìm a,b,c biết:

  a/\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{5}\)và a.b.c=810

  b/\(\dfrac{a}{4}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{9}\)\(a-3b+4c=62\)

  c/\(\dfrac{2a}{3}=\dfrac{3b}{4}=\dfrac{4c}{5}\)và a+b+c=49

  d/\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\)\(\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3}\),a-b+c=15

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Tìm \(x\in Z\),biết:

  a/\(x^2=16\)

  b/\(x^3=-8\)

  c/\(\left(x+2\right)^2=4\)

  d/\(\left(1-x\right)^3=1\)

  e/\(\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{6}.\dfrac{3}{8}.\dfrac{4}{10}.....\dfrac{14}{30}.\dfrac{15}{32}=2^x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA