YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.7 trang 152 SBT Toán 10

Giải bài 5.7 tr 152 SBT Toán 10

a) Trong cùng một hệ trục tọa độ, hãy vẽ

Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nam;

Đường gấp khúc tần suất mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp lập được ở bài tập số 2 theo chiều cao của học sinh nữ.

b) Dựa vào các đường gấp khúc tần suất đã vẽ được ở câu a), hãy so sánh các phân bố theo chiều cao của học sinh nam và học sinh nữ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  a) (h.56)

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

    Hình 56. Đường gấp khúc tần suất về chiều cao (cm) của 60 học sinh nam, 60 học sinh nữ.

b) Với chiều cao dưới 155cm, học sinh nữ chiếm tỉ lệ nhiều hơn (xem hình vẽ 56).

Với chiều cao trên 160 cm, học sinh nam chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 152 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF