Bài tập 1 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 118 sách GK Toán ĐS lớp 10

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của  bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Lớp 1 [10;20) có tần suất 13,3%

Lớp 2: [20; 30) có tần suất 30%

Lớp 3: [30; 40) có tần suất 40%

Lớp 4: [40;50) có tần suất 16,7%

Câu a:

Biểu đồ tần suất hình cột 

* Đường gấp khúc tần suất:

Câu b:

Từ biểu đồ tần suất hình cột ta dễ thấy lớp 1 chiếm tỉ lệ thấp nhất: 13,3%. Lớp 3 chiếm tỉ lệ cao nhất 40%.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 118 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 118 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trong các loại biểu đồ sau, loại biểu đồ nào thích hợp nhất cho việc thể hiện bảng phân bố tần suất ghép lớp

  • A. Biểu đồ hình quạt
  • B. Biểu đồ hình cột
  • C. Tổ chức đồ 
  • D. Biểu đồ đa giác tần số

Được đề xuất cho bạn