Bài tập 1 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 118 sách GK Toán ĐS lớp 10

Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của  bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Lớp 1 [10;20) có tần suất 13,3%

Lớp 2: [20; 30) có tần suất 30%

Lớp 3: [30; 40) có tần suất 40%

Lớp 4: [40;50) có tần suất 16,7%

Câu a:

Biểu đồ tần suất hình cột 

* Đường gấp khúc tần suất:

Câu b:

Từ biểu đồ tần suất hình cột ta dễ thấy lớp 1 chiếm tỉ lệ thấp nhất: 13,3%. Lớp 3 chiếm tỉ lệ cao nhất 40%.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 118 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ