Bài tập 3 trang 118 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 118 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Hình 38 bài 3 trang 118 SGK Đại số lớp 10                             

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000, phân theo thành phần kinh kế (%).

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Ta có bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 118 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thủy

  ve do thi ham so y=4x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho p^2+2^p là số nguyên tố

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Tìm a,b,c biết:

  a/\(\dfrac{a}{2}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{5}\)và a.b.c=810

  b/\(\dfrac{a}{4}=\dfrac{b}{3}=\dfrac{c}{9}\)\(a-3b+4c=62\)

  c/\(\dfrac{2a}{3}=\dfrac{3b}{4}=\dfrac{4c}{5}\)và a+b+c=49

  d/\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{9}{7}\)\(\dfrac{b}{c}=\dfrac{7}{3}\),a-b+c=15

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Tìm \(x\in Z\),biết:

  a/\(x^2=16\)

  b/\(x^3=-8\)

  c/\(\left(x+2\right)^2=4\)

  d/\(\left(1-x\right)^3=1\)

  e/\(\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{6}.\dfrac{3}{8}.\dfrac{4}{10}.....\dfrac{14}{30}.\dfrac{15}{32}=2^x\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006-2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau :

  - Loại kém 5%

  - Loại yếu 15%

  - Loại trung bình 55%

  - Loại khá 20%

  - Loại giỏi 5%

  Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

  Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau :

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng ?

  c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật

  d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến 2008

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 6 (SBT trang 154)

  a) Mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3, bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột; vẽ đường gấp khúc tần số

  b) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột; vẽ đường gấp khúc tần suất

  c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ được ở câu b), nêu nhận xét về thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày được khảo sát ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời