YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 24 SGK Tin học 7

Giải bài 4 tr 24 sách GK Tin học lớp 7

Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
a) (D4+C2)*B2;
b) D4+C2*B2;
c) =(D4+C2)*B2;
d)=(B2*(D4+C2));
e)=(D4+C2)B2;
g)(D4+C2)B2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Chọn câu c).

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 24 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON