YOMEDIA

Bài tập 2 trang 51 SGK Tin học 6

Giải bài 2 tr 51 sách GK Tin học lớp 6

Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình. Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc. Khi nhìn vào thanh công việc chúng ta sẽ biết được chúng ta đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows.
 • Trên thanh công việc chúng ta thấy các biểu tượng: My Computer, My Document thì có nghĩa chúng ta đang mở các cửa sổ My Computer, MyDocument.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 51 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
 • Goc pho

  phần mềm Windows 7 của hãng nào

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Hãy nêu đặc điểm chung của các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Hoa Hong

  Cửa sổ làm việc của Windows gồm những thành phần cơ bản nào?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo bo

  Giúp 7 câu với ai giúp mình tick cho !

  Bài tập Tin học

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Hãy kể tên một số hệ điều hành mà em biết

  Bạn nào làm nhanh mik tik cho(nhiều lên nhé)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoa Hong

  nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?

  hãy nêu vai trò của hệ điều hành đối với máy tính.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thanh duy

  Để khởi động phần mềm có sẵn biểu tượng trên màn hình nền cách tốt nhất ta dùng thao tác:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • nguyen bao anh

  hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Anh Trần

  Trong hệ điều hành Windows, thuộc tính nào dưới đây dùng đề hiển thị Taskbar trên các cửa sổ chương trình?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Co Nan

  Hệ điều hành windows giúp em hiểu được những gì vậy?? mọi người chỉ mình với

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • My Le

  biểu tượng my documents la gi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Quế Anh

  biểu tượng my documents được dùng làm gì?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Câu 2: Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:
  A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar).
  B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được cửa sổ chương trình.
  C. Nháy vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ chương trình muốn kích hoạt.
  D. Các ý trên đều đúng.
  [br]
  Câu 3: Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
  A. Không quá 255 ký tự; không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục (cùng thư mục cha) và không chứa các ký tự đặc biệt (https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. \ “ * ! <>? .
  B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng và các ký tự đặc biệt (https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. \ “ * ! <>? .
  C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.
  D. Tối đa 256 ký tự.
  [br]
  Câu 4: Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows XP ta thực hiện như sau:
  A. Vào bảng chọn Start à Turn off Computer à hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Restart.
  B. Vào bảng chọn Start à Turn off Computer à hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Stand By.
  C. Vào bảng chọn Start à Turn off Computer à hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Turn Off.
  D. Vào bảng chọn Start à Turn off Computer à hộp thoại xuất hiện, chọn lệnh Cancle
  [br]
  Câu 5: Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống?
  A. Microsoft-DOS.
  B. Microsoft Windows.
  C. Linux
  D. Microsoft Excel.
  [br]
  Câu 6: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
  A. hệ điều hành.
  B. đĩa cứng.
  C. chuột.
  D. bàn phím.
  [br]
  Câu 7: Trên hệ điều hành Windows, để mở cửa sổ chương trình cần làm việc trên hệ điều hành Windows ta thực hiện như sau:
  A. Kéo thả biểu tượng chương trình trên màn hình nền Desktop vào bảng chọn Start.
  B. Vào bảng chọn Start à Run à chỉ đường dẫn đến chương trình cần mở à chọn Cancle.
  C. Nháy đúp chuột tại biểu tượng của chương trình trên màn hình nền Desktop.
  D. Các ý trên đều đúng
  [br]
  Câu 8: Hệ điều hành Windows XP là hệ điều hành có:
  A. Giao diện đồ hoạ
  B. Màn hình động
  C. Đa nhiệm
  D. Các ý trên đều đúng
  [br]
  Câu 9: Trong các biểu tượng được liệt kê dưới đáy, đâu là biểu tượng mặc định của thư mục trong hệ điều hành Windows?
  A.
  B.
  C.
  D.
  [br]
  Câu 10: Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành Windows?
  A. Nháy chuột vào từng đối tượng.
  B. Nháy phải chuột tại từng đối tượng.
  C. Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột vào từng đối tượng.
  D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng đối tượng.
  Câu 12: Cho thanh công cụ bao gồm các nút lệnh được liệt kê theo thứ tự như hình bên, nút lệnh ƒ được dùng để:
  A. Tạo mới thư mục.
  B. Tìm kiếm tệp, thư mục.
  C. Phục hồi thao thao vừa thực hiện..
  D. Sắp xếp tệp, thư mục theo thứ tự tăng dần về kích thước.
  [br]
  Câu 13:Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo thư mục, ta mở ổ đĩa muốn tạo thư mục mới bên trong nó và
  A. nháy File à New à Folder, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  C. nháy File à New à Short Cut, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  D. nhấn phím F2, gõ tên cho thư mục mới tạo và nhấn phím Enter.
  [br]
  Câu 14:Trong hệ điều hành Windows, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta
  A. nháy Edit à Move to Folder, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  C. nháy Edit à Rename, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  D. nhấn phím F2, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  [br]
  Câu 15:Trong hệ điều hành Windows, muốn sao chép các tệp đang chọn vào bộ nhớ đệm ta
  A. nháy Edit à Copy
  B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
  C. nháy phải chuột tại vị trí bất kì bên trong vùng chứa các tệp đang chọn, chọn lệnh Copy.
  D. Các ý trên đều đúng.
  [br]
  Câu 16:Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục và
  A. nháy Edit à Restore.
  B. nháy Edit à Delete.
  C. nháy File à Restore.
  D. nháy File à Delete.
  [br]
  Câu 17: Trong hệ điều hành Windows, để xem danh sách các tài liệu (tệp) vừa thao tác gần nhất, ta:
  A. Nháy Start à My Documnents
  B. Nháy Start à My Recent Documnents
  C. Nháy File à Open Near Documents
  D. Các ý trên đều sai.
  [br]
  Câu 18: Trong hệ điều hành Windows, muốn thay đổi hình nền cho màn hình Desktop, ta nháy phải chuột tại vùng trống trên Desktop và:
  A. Chọn Properties à chọn thẻ lệnh DeskTop à chọn hình ảnh làm nền màn hình à Apply à Ok.
  B. Chọn Properties à chọn thẻ lệnh Settings à chọn hình ảnh làm nền màn hình à Apply à Ok.
  C. Chọn Properties à chọn thẻ lệnh Screen save à chọn hình ảnh làm nền màn hình à Apply à Ok.
  D. Tất cả các ý trên đều sai.
  [br]
  Câu 19

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Nga
  1. Nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì xảy ra ?
  2. Nêu sự khác nhau giữ hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
  3. Liệt kê các tài nguyên máy tính.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Câu 1: Hãy nêu các nhiệm vụ chính của Hệ điều hành

  Câu 2: Thông tin là gì? Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin.

  Câu 3: Cấu trúc máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  các bước thoát khỏi hệ điều hành Window XP?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Cam Ngan

  Có cách nào để biết rằng hiện tại em đag mở bao nhiêu cửa sổ . Hãy nêu chi tiết cách nhận biết ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  1. Nút star nằm ở đâu trên màn hình nền ?

  (A) Nằm trên thanh công việc

  (B) Nằm tại 1 góc của màn hình

  (C) Nằm trong cửa sổ My Computer

  Hãy chon câu trả loi dung

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  1. Trình bày tầm quan trọng của tin học đối với đời sống của con người hôm nay?

  2. Vì sao hệ điều hành windows được sử dụng rộng rãi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  để có thể tắt máy một cách an toàn mà không làm hỏng hệ thống file trong window, ta phải thoát window bằng cách chọn gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Màn hình làm việc chính của hệ điều hành Windows gồm những thành phần nào? Thanh công việc có thể nằm ở những vị trí nào trên màn hình. Em hãy nêu các chức năng của thanh công việc. Các bn giúp mik với mai mik đi thi Hk 1 rồi. khocroi

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Trần

  Nút Start nằm ở đâu trên màn hinh nền?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  nêu khái niệm phần mềm? phần mềm có mấy loại? loại nào quan trọng nhất? vì sao?

  thông tin là gì? nêu 1 số vd về dạng thông tin mà em biết

  nêu các thao tác tắt mở máy tính

  hệ điều hành máy tính thực hiện đ/k các hoạt động nào? hoạt động thông tin bao gồm các việc gì?

  nêu hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay

  nêu các khối chức năng chính

  đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là gì

  phần mềm MARIO dùng để làm gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Câu 2: Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows ? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  1/ hãy tìm và kể ra phần mở rộng của 3 tập tin dạng

  - văn bản

  - hình ảnh

  - âm thanh

  - hệ thống

  2/ em hãy cho biết ý nghĩa của các chuỗi kí tự sau:

  a/ *.*     b/ *. bmp       c/ BAL1. xls

  d/ *g. exe     f/ ??D*.*          g/ *n?mp3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Làm sao để copy toàn màn hình máy tính?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thanh Thảo

  hệ điều hành widows 10 được lưu trữ ở thiết bị nào ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA