YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 51 SGK Tin học 6

Giải bài 2 tr 51 sách GK Tin học lớp 6

Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình. Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc. Khi nhìn vào thanh công việc chúng ta sẽ biết được chúng ta đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows.
  • Trên thanh công việc chúng ta thấy các biểu tượng: My Computer, My Document thì có nghĩa chúng ta đang mở các cửa sổ My Computer, MyDocument.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 51 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON