Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 12 Hệ điều hành Windows

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 12 về Hệ điều hành Windows online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. chương trình soạn thảo văn bản
  • B. hệ điều hành
  • C. phần mềm đồ họa Paint
  • D. phần mềm trình diễn PowerPoint
  • A. My Documents
  • B. My Computer
  • C. Internet Explorer
  • D. Cả 3 biểu tượng trên
  • A. Là một vùng trên màn hình mà em có thể nháy chuột được
  • B. Một hình chữ nhật có thể di chuyển và thay đổi kích thước, trên đó có các thanh công cụ để điều khiển sự hoạt động của phần mềm
  • C. Một hình chữ nhật nhỏ xuất hiện khi em chọn một lệnh không thực hiện được
  • D. Là thời gian kể từ khi khởi động phần mềm cho đến khi kết thúc (thoát khỏi) phần mềm
  • A. Biểu tượng Recycle Bin
  • B. Biểu tượng Paint
  • C. Biểu tượng My Computer
  • D. Biểu tượng Microsoft Word
  • A. Nằm ở góc dưới bên phải màn hình nền
  • B. Nằm ở góc dưới bên trái màn hình nền
  • C. Nằm ở góc trên bên trái màn hình nền
  • D. Nằm ở góc trên bên phải màn hình nền
  • A. Biểu tượng thùng rác
  • B. Các biểu tượng
  • C. Thanh công việc
  • D. Các biểu tượng và thanh công việc
  • A. Các biểu tượng chương trình
  • B. Các biểu tượng chính của hệ điều hành
  • C. Các biểu tượng chương trình và một vài biểu tượng chính của hệ điều hành 
  • D. Chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows
  • A. Có 1 cách
  • B. Có 2 cách
  • C. Có 3 cách
  • D. Có 4 cách