ON
YOMEDIA

Đặng Tất Thành's Profile

 Đặng Tất Thành

Đặng Tất Thành

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 14
Điểm 76
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (20)

  • Đặng Tất Thành: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Tất Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1