YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 68 sách GK Tin học lớp 12

Cho một ví dụ biểu thức trong Access.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Ví dụ: Biểu thức số học cho từng trường tính toán

  • TongDiem: [Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin]
  • Biểu thức logic thiết lập điều kiện lọc: [GT] = "Nu" AND [NgSinh] >#01/09/1991#

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 68 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF