ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 4 tr 68 sách GK Tin học lớp 12

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Sự khác nhau giữa bộ lọc trong bảng và điều kiện chọn trong mẫu hỏi:

  • Bộ lọc trong bảng: Chỉ đặt điều kiện lọc để lấy dữ liệu trên một bảng;
  • Điều kiện chọn trong mẫu hỏi: Có thể đặt điều kiện lọc dữ liệu trên nhiều bảng liên kết với nhau.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 68 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1