YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 5 tr 68 sách GK Tin học lớp 12

Nêu một ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Ví dụ:

  • Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận diểm các môn Toán,Lí, Hóa, Văn, Tin của các học sinh.
  • Mẫu hỏi KETQUATK cho biết điểm tổng kết nhờ có thêm trường tính toán TB thể hiện điểm tổng kết trung bình các môn: TB: ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 68 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON