YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 68 sách GK Tin học lớp 12

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi:

  • Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.
  • Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).
  • Chọn các trường cần hiển thị.
  • Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.
  • Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.
  • Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 68 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON