YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 68 sách GK Tin học lớp 12

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

  • Sắp xếp các bản ghi.
  • Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.
  • Chọn các trường để hiện thị.
  • Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,...
  • Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 68 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON