RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 68 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 68 sách GK Tin học lớp 12

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

 • Sắp xếp các bản ghi.
 • Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.
 • Chọn các trường để hiện thị.
 • Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm các bản ghi,...
 • Tổng hợp và hiện thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 68 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)