YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 74 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 74 sách GK Tin học lớp 12

Với CSDL QuanLi_HS, trước khi tạo báo cáo thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học từ 8.5 trở lên theo tổ, em hãy nêu các câu hỏi và câu trả lời tương ứng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

 • Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đích gì?
  • Trả lời: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.
 • Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?
  • Trả lời: Bảng HOC_SINH, các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin.
 • Hỏi: Chọn trường nào gộp nhóm?
  • Trả lời: Chọn trường To (phân nhóm theo đơn vị tổ học sinh).
 • Hỏi: Sắp xếp dữ liệu theo trường nào? Sắp xếp tăng hay giảm?
  • Trả lời: Sắp xếp dữ liệu theo trường Di em, sắp xếp giảm (chọn).
 • Hỏi: Bố trí các trường trong báo cáo như thế nào?
  • Trả lời:
   • Cách bố trí: Stepped.
   • Kiểu dáng: Compact.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 74 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON