YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 13 SGK Tin học 11

Giải bài 2 tr 13 sách GK Tin học lớp 11

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chươnng trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.
  • Như ta đã biết, máy tính chỉ hiểu ngôn ngữ máy gồm dãy các số 0 và 1. Con người viết chương trình bằng ngôn ngữ bậc cao. Máy tính không thể hiểu được ngôn ngữ đó nên cần một chương trình trung gian để chuyển ngôn ngữ bậc cao mà con người viết sang ngôn ngữ máy có thể hiểu và thực thi. Đó là tại sao cần phải có chương trình dịch.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 13 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON