YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 13 SGK Tin học 11

Giải bài 3 tr 13 sách GK Tin học lớp 11

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Biên dịch Thông dịch
Đọc và dịch toàn bộ mã nguồn trong một lần Đọc và dịch từng câu lệnh trong mã nguồn
Thực thi chương trình vừa biên dịch được Thực thi từng câu lệnh sau khi câu lệnh đó được dịch xong
Chương trình có thể được lưu trữ để dùng về sau Không được lưu trữ để dùng về sau

 

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 13 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON