ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 về Mạng thông tin toàn cầu Internet online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Là mạng lớn nhất trên thế giới
  • B. Là mạng cung cấp khối l­ợng thông tin lớn nhất  
  • C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP 
  • D. Là mạng có hàng triệu máy chủ
  • A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
  • C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính   
  • D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
   
   
  • A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi...
  • B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi
  • C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác
  • D. Không đáp án nào đúng
  • A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp
  • B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)
  • C. Sử dụng modem qua đường điện thoại
  • D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet
  • A. Technology Central Processing / Intel Pentium
  • B. Technology Central Processing/ Internet Protocol
  • C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol
  • D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm
  • A. Hãng Microsoft
  • B. Hãng IBM
  • C. Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet
  • D. Tất cả các ý trên đều sai
  • A. Học qua mạng
  • B. Trao đổi thông tin qua thư điện tử
  • C. Mua bán qua mạng
  • D. Tất cả đều đúng
  • A.
   Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet
  • B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
  • C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP
  • D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ
  • A. Mạng diện rộng
  • B. Mạng khu vực
  • C. Mạng toàn cầu
  • D. Mạng miễn phí
  • A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu
  • B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ
  • D. Tất cả ý trên đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1