AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung của một gói tin bao gồm:

  • A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi...
  • B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi
  • C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác
  • D. Không đáp án nào đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>