AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

  • A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu
  • B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ
  • D. Tất cả ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA