AMBIENT
 • Câu hỏi:

  TCP/IP là viết tắt của:

  • A. Technology Central Processing / Intel Pentium
  • B. Technology Central Processing/ Internet Protocol
  • C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol
  • D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>