AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

  • A. Là mạng lớn nhất trên thế giới
  • B. Là mạng cung cấp khối l­ợng thông tin lớn nhất  
  • C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP 
  • D. Là mạng có hàng triệu máy chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA