YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

  • A. Mạng diện rộng
  • B. Mạng khu vực
  • C. Mạng toàn cầu
  • D. Mạng miễn phí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạng Internet thuộc loại mạng toàn cầu

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4809

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON