YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

  • A. Hãng Microsoft
  • B. Hãng IBM
  • C. Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet
  • D. Tất cả các ý trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4805

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA