Tin học 10 Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Nội dung của bài thực hành số 9 về Bài tập và thực hành tổng hợp dưới đây, các em sẽ được luyện tập các kỹ năng tạo bảng, nhập dữ liệu vào bảng; sử dụng các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng; cách thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rộng hàng, cột; tách, gộp của bảng; sử dụng các định dạng danh sách kiểu số thứ tự,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

Tóm tắt lý thuyết

1. Mục đích, yêu cầu

 • Thực hành làm việc với bảng.
 • Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo.

2. Nội dung

a. Làm việc với bảng

a1) Hãy tạo thời khóa biểu theo mẫu dưới đây:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Tiết 2

 

 

 

 

 

 

Tiết 3

 

 

 

 

 

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

 

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

a2) Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.

a3) Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

Địa danh

Cao độ bình quân (m)

Nhiệt độ (oC)

Lượng mưa bình quân năm (mm)

Số ngày mưa bình quân năm (ngày)

Tối cao

Tối thiểu

Bình quân

Đà Lạt (Việt Nam)

1.500

31

5

18

1.755

170

Dac-gi-ling (Ấn Độ)

2.006

29

3

12

3.055

150

Sim-la (Ấn Độ)

2.140

34

6

12

1.780

99

Ba-gui-o (Phi-lip-pin)

1.650

28

9

18

2.100

195

Gợi ý làm bài:

a1)

Để thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình, các em vào menu View, chọn lệnh Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

Tạo thời khóa biểu theo mẫu trên theo các bước sau đây:

 • Bước 1. Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo bảng;
 • Bước 2. Tạo bảng bằng lệnh: Table/Insert/Table....; Hộp thoại Insert Table xuất hiện.
 • Bước 3. Nhập số cột vào mục Numbers of Columns: 7;
 • Bước 4. Nhập số dòng vào mục Numbers of Rows: 6;
 • Bước 5. Chọn OK.

a2)

a3)

 • Bảng cần tạo gồm 7 cột, 6 dòng;
 • Thay đổi độ rộng cột thứ nhất tính từ trái sang phải, các cột khác nếu thấy cần thiết;
 • Gộp 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ nhất, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ hai, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 6, 2 ô của dòng thứ nhất với dòng thứ hai của cột thứ 7.
 • Gộp 3 ô của dòng đầu tiên của cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ 5 thành một ô dài.

b. Soạn thảo và trình bày văn bản

Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

Gợi ý làm bài:


Các công cụ soạn thảo cần để trình bày văn bản, đó là:

 • Định dạng chữ: chữ hoa, chữ nghiêng, đậm và kết hợp các kiểu này với nhau;
 • Sử dụng định dạng danh sách liệt kê kiểu số thứ tự;
 • Sử dụng chức năng tìm kiếmthay thế.

Lời kết

Sau khi học xong Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp, các em cần nắm vững các thao tác:

 • Tạo bảng;
 • Các thao tác với bảng:

  • Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng, cột;

  • Tách một ô thành nhiều ô;

  • Gộp nhiều ô thành một ô;

  • Định dạng văn bản trong ô.

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm bài thực hành số 9 về Bài tập và thực hành tổng hợp nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học ở trên. Ngoài ra, các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 128 môn Tin học lớp 10 đều được gợi ý trả lời chi tiết ở phần Bài tập SGK. Nếu có thắc mắc về các nội dung có liên quan đến bài thực hành số 9 thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước:

>> Bài trước: Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Chúc các em học tốt

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn