YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 128 SGK Tin học 10

Giải bài 1 tr 128 sách GK Tin học lớp 10

Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 • Tạo bảng:
  • Cách 1: Chọn lệnh Table \(\rightarrow\) Insert \(\rightarrow\) Table… (chèn bảng) rồi chỉ ra số cột và số hàng cũng như các số đo chính xác cho độ rộng các cột trong hộp thoại Insert Table.
  • Cách 2: Nháy nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn rồi kéo thả chuột xuống dưới và sang phải để chọn số hàng và số cột cho bản; số hàng và số cột của bảng được hiển thị ở bảng dưới cùng.
 • Chọn thành phần của bảng:
  • Cách 1: Dùng lệnh Table \(\rightarrow\) Select, rồi chọn tiếp Cell, Row, Column hay Table.
  • Cách 2: Chọn trực tiếp trên bảng.
 • Thay đổi kích thước của cột (hàng):
  • Cách 1: Đưa con trỏ chuột vào đường viền của cột (hàng) cần thay đổi.
  • Cách 2: Kéo thả chuột để thay đổi kích thước.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 128 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF