ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 128 SGK Tin học 10

Giải bài 5 tr 128 sách GK Tin học lớp 10

Hãy nêu các công cụ soạn thảo mà em dùng để thực hiện bài thực hành 9.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Các công cụ trợ giúp soạn thảo dùng để thực hiện bài thực hành 9:

  • Tạo bảng, gộp ô
  • Định dạng kí tự
  • Định dạng đoạn văn bản
  • Định dạng danh sách dạng số thứ tự và dạng liệt kê.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 128 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1