YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để chèn thêm một cột ngay trước cột có vị trí con trỏ, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

  • A. Table \(\rightarrow\) Insert \(\rightarrow\) Columns to the Right
  • B. Table \(\rightarrow\) Insert \(\rightarrow\) Columns to the Left
  • C. Table \(\rightarrow\) Insert \(\rightarrow\) Rows Above
  • D. Table \(\rightarrow\) Insert \(\rightarrow\) Rows Below

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA