ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 128 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 128 sách GK Tin học lớp 10

Nêu một số ví dụ văn bản dùng bảng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Một số ví dụ văn bản dùng bảng: thống kê doanh thu của một doanh nghiệp theo quý; soạn giáo án điện tử; thống kê lượng mưa theo từng vùng và theo từng năm,…

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 128 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1