Bài tập 4 trang 128 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 128 sách GK Tin học lớp 10

Nêu một số ví dụ văn bản dùng bảng.

Gợi ý trả lời bài 4

Một số ví dụ văn bản dùng bảng: thống kê doanh thu của một doanh nghiệp theo quý; soạn giáo án điện tử; thống kê lượng mưa theo từng vùng và theo từng năm,…

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 128 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn