YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 128 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 128 sách GK Tin học lớp 10

Khi nào thì cần tách hay gộp các ô của bảng? Hãy nêu ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các ô của bảng được tách hay gộp là tùy thuộc vào thông tin chứa trong chúng khác nhau hay giống nhau về bản chất.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 128 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON