YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan sát hai bảng sau đây: 

  Em hãy cho biết Bảng B nhận được từ Bảng A bằng cách nào trong các cách dưới đây:

  • A. Chọn ba ô hàng thứ nhất rồi căn giữa
  • B. Chọn ba ô hàng thứ nhất, sử dụng lệnh Split Cells rồi căn giữa
  • C. Chọn hàng thứ nhất, sử dụng lệnh Merge Cells rồi căn giữa
  • D. Chọn hàng thứ nhất, vào Table \(\rightarrow\) Cells Alignment

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA