AMBIENT
 • Câu hỏi:

  There has been a shift from the agriculture-based economy to the economy based on manufacturing and industry _______.

  • A. such as computers and consumer electronics
  • B. so many as computers and consumer electronics
  • C.  too many computers and consumer electronics
  • D. with enough computers as well as consumer electronics

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA