AMBIENT
 • Choose the best answer which can complete the following sentences.

  Câu hỏi:

  _______ consists of thirteen states and three federal territories in Southeast Asia with a total landmass of 329,847 square kilometers.

  • A. Malaysia, a country which   
  • B. Malaysia is a country that
  • C. Malaysia it is a country that
  • D. Malaysia which is a country that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>