YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Malaysia is a founding member of the Association of Southeast Asian Nations _______.

  • A.

   and its participation in many international organizations such as the United Nations

  • B. and participates in many international organizations such as the United Nations
  • C. participating in many international organizations, the United Nations
  • D. to participate in many international organizations as many as the United Nations

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3003

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON