AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Before the plane ________ off, the flight attendant told everyone to fasten their seat belts and put their chairs in an upright position.

  • A. woke
  • B. brought
  • C. kept
  • D. took

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>