YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Yesterday I ran into =________ Sam at the grocery store. I had not seen him for years.

  • A. met
  • B. visited
  • C. said goodbye to
  • D. made friends with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON