• Câu hỏi:

  A defensive player may only hold, block or pull a / an _______ who is touching or holding the ball.

  • A. audience
  • B. referee
  • C. goalie
  • D.  opponent

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC