AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In water polo, a shot is successful if the ball completely passes between the goal posts and underneath the _______.

  • A. net
  • B. crossbar
  • C. ball
  • D. goalie

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>