YOMEDIA

Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 104 sách GK Sinh lớp 9

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.
 • Ở nước ta, lai kinh tế được dùng phổ biến nhất là dùng con cái thuộc giống nước giao phối với con đực nhập nội.
 • Ví dụ: dùng con cái là lợn ỉ Móng Cái, lai với con đực Đại Bạch.
  • Con cái có đặc tính mắn đẻ, thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt.
  • Con đực cao sản có khả năng tăng trọng nhanh cho năng suất cao.

⇒ Con lai F1 sẽ có nhiều tính trạng quý như thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt, tăng trọng nhanh.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bánh Mì

  Tự thụ phấn bắt buộc là phương pháp :

  A.để tạo biến dị tổ hợp

  B. Để kiểm tra mức phản ứng của các tính trạng

  C. Để tạo dòng thuần D. Để tạo ưu thế lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Khi lai giữa hai dòng thực vật khác nhau đời con thu được con lai có ưu thế lai cao. Làm thế nào để duy trì ưu thế lai qua nhiều thế hệ ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA