YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 104 sách GK Sinh lớp 9

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.
  • Ở nước ta, lai kinh tế được dùng phổ biến nhất là dùng con cái thuộc giống nước giao phối với con đực nhập nội.
  • Ví dụ: dùng con cái là lợn ỉ Móng Cái, lai với con đực Đại Bạch.
    • Con cái có đặc tính mắn đẻ, thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt.
    • Con đực cao sản có khả năng tăng trọng nhanh cho năng suất cao.

⇒ Con lai F1 sẽ có nhiều tính trạng quý như thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt, tăng trọng nhanh.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 104 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON