YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 22 trang 66 SBT Sinh học 9

Giải bài 22 tr 66 sách BT Sinh lớp 9

Lai khác thứ nhằm

A. sử dụng ưu thế lai.

B. tạo giống mới.

C. sử dụng ưu thế lai và tạo giống mới. 

D. cải tiến giống.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

  • Lai khác thứ nhằm sử dụng ưu thế lai và tạo giống mới.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 66 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON