YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 66 SBT Sinh học 9

Giải bài 20 tr 66 sách BT Sinh lớp 9

Phương pháp nào dưới đây không được sử dụng để tạo ưu thế lai?

A. Lai khác dòng đơn.

B. Lai khác dòng kép.                        

C. Giao phối gần.

D. Lai kinh tế.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

  • Giao phối gần là phương pháp không được sử dụng để tạo ưu thế lai.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 66 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON