YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 66 SBT Sinh học 9

Giải bài 19 tr 66 sách BT Sinh lớp 9

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích

A. phát hiện biến dị tổ hợp.

B. xác định vại trò của các gen di truyền liên kết với giới tính.

C. đánh giá vai trò của chất tế bào lên sự biểu hiện tính trạng.

D. để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

  • Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng có mục đích để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 66 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON