YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 52 SBT Sinh học 8

Giải bài 11 tr 52 sách BT Sinh lớp 8

Ở ruột non, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

B. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

C. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

D. Cả B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Biến đổi lý học:
    • Tiết dịch tiêu hóa của tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột làm hòa loãng thức ăn
    • Sự co bóp cơ thành ruột giúp thức ăn thấm đều dịch tiêu hóa
    • Dịch mật phân cắt khối lipit thành các giọt lipit nhỏ
  • Biến đổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng 

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 52 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON