Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 28 Tiêu hoá ở ruột non

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 28 về Tiêu hoá ở ruột non online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

  • A. Trực tiếp biến đổi chất prôtêin
  • B. Trực tiếp biến đổi chất gluxit
  • C. Hỗ trợ quá trình biến đổi lipit
  • D. Trực tiếp biến đổi lipit
  • A. Đường đơn
  • B. axit amin
  • C. axit béo và glixêrin
  • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
  • A. Dạ dày và ruột già
  • B. Miệng và dạ dày
  • C. Ruột non
  • D. Ruột già và miệng
  • A. Nhào trộn thức ăn cho thấm đều dịch tiêu hóa, tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột non
  • B. Nhào trộn thức ăn cho thấm đều dịch tiêu hóa, tạo lực đẩy thức ăn dần xuống đại tràng.
  • C. Nhào trộn thức ăn cho thấm đều enzim, tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột non
  • D. Nhào trộn thức ăn cho thấm đều men tiêu hóa, tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột già
  • A. Dịch gan, dịch ruột, dịch mật
  • B. Dịch mật, enzim, dịch tụy
  • C. Dịch mật, dịch tụy, dịch ruột
  • D. Dịch gan, enzim, dịch tụy
  • A. Gluxit, protein, lipit
  • B. axit amin, enzim, lipit
  • C. Glixerin, lipit, protein
  • D. axit béo, gluxit, prôtêin