YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 34 SBT Sinh học 7

Giải bài 13 tr 34 sách BT Sinh lớp 7

Giun đốt phân biệt nhờ:

A. cơ thể phân đốt

B. có khoang cơ thể chính thức

C. có chân bên

D. cả A, B và C 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Giun đốt phân biệt nhờ: cơ thể phân đốt, có khoang cơ thể chính thức và có chân bên.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 34 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON