ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 136 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 tr 136 sách GK Sinh lớp 6

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Thực vật Hạt kín phát triển đa dạng phong phú vì chúng có những đặc điểm sau:

  • Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện.
  • Cây Hạt kín phân bố rộng rãi trên Trái Đất là nhờ có quả và hạt. Quả và hạt của chúng rất đa dạng và các kiểu phát tán khác nhau: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ nước, phát tán nhờ người hoặc động vật.
  • Tính chất hạt kín là một ưu thế quan trọng của thực vật: giữ cho hạt khỏi bị tác hại bởi những điều kiện bất lợi của môi trường.
  • Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường sống khác nhau.
  • Ngành Hạt kín rất lớn: chiếm tới quá nửa tổng số các loài thực vật.

Như thế thực vật Hạt kín phát triển da dạng phong phú nhất, phân bố rộng rãi nhất trên đất liền (một số loài mọc cả ở nước ngọt và nước mặn), giữ vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra các chất hữu cơ mà các sinh vật khác tiêu thụ.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 136 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1