YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 79 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 tr 79 sách BT Sinh lớp 6

  • Quan sát hình vẽ kết hợp với những kiến thức đã học, hãy ghi lại đặc điểm của các cây có trong hình vào bảng sau:

  • Từ bảng trên hãy nhận xét sự đa dạng của các cây thuộc ngành Hạt kín. 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Các cây thuộc ngành Hạt kín có cấu tạo rất đa dạng:

  • Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng rất đa dạng: thân có thân gỗ, thân cỏ; rễ có rễ cọc, rễ chùm; lá có lá đơn, lá kép.
  • Cấu tạo cơ quan sinh sản cũng rất đa dạng: Bao hoa có cánh rời, cánh dính; quả có quả thịt, trong quả thịt lại có dạng quả mọng, quả hạch; quả khô lại có dạng quả khô nẻ, quả khô không nẻ (quả lúa thuộc dạng quả khô dính).
  • Cây Hạt kín sống trong các môi trường khác nhau: ở cạn, ở nước. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 79 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON